Közterület karbantartás

További feladatink közé tartozik az utcabútorok, szemetes edények karbantartása, pótlása, közlekedési és figyelmezető táblák kihelyezése, köztisztasági feladatok ellátása, dekoráció készítés és kihelyezés stb…

Észrevételeiket a felsoroltakkal kapcsolatban az info@vilmosparkkft.hu e-mail címen fogadjuk.