Átláthatóság

Alapító okirat

Díjazások közzététele

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. Törvényben előírtak értelmében az alábbiakat tesszük közzé:

Vezető tisztségviselő:

Kiss Gábor                                   ügyvezető igazgató                    bruttó havibér 850.000 Ft 

Az ügyvezető a munkabéren semmilyen költségtérítésre nem jogosult.

Az időbér meghatározó időtartam: 1 hónap
A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozatlan munkaszerződés alapján látja el. A munkaszerződés értelmében az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnésére a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.

Felügyelő Bizottság:

Dr. Dávid József

Kiss Ottó

Szőllősyné Kocsis Zsuzsanna


A cég székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 5-7.

Cégjegyzékszám: 08-09-010944

Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága 


Munkaszerződés és annak módosításai